Otázka:

Je správne ekvimolárne alebo equimolárne?

Heslá:

ekvipotenciálny, ekvinokciálny, ekvipolentný, ekvimolárne

Odpoveď:

 

Keďže neuvádzate význam príslovky, na ktorej pravopis sa pýtate, predpokladáme, že jej prvá časť ekvi-/equi- má význam „rovno, rovnako, rovnocenne“. V slovenčine sa v tomto význame  používa polopredpona v podobe ekvi-, napr. ekvipotenciálny „majúci rovnaký potenciál“, ekvinokciálny „rovnodenný“, ekvipolentný „majúci rovnakú platnosť“. Príslovku ekvimolárne odporúčame preto písať v uvedenej podobe.


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ekvipotenciálny