Otázka:

Ako sa má písať a skloňovať názov urýchľovača Tevatron a názov laboratória Fermilab? Skloňujú sa vôbec? A píše sa tam spojovník?

Heslá:

Tevatron, betatrón, cyklotrón

Odpoveď:

Názov urýchľovača Tevatron sa v súčasnosti používa v pôvodnej (anglickej) podobe a ako vlastné meno sa píše s veľkým začiatočným písmenom. Možno však predpokladať, že  z názvu sa časom stane všeobecné podstatné meno, prispôsobí sa nášmu pravopisu a začne sa používať v podobe tevatrón podobne ako slová s (pravdepodobne) rovnakou históriou betatrón alebo cyklotrón. Vzhľadom na zakončenie na tvrdú spoluhlásku sa slovo Tevatron ako podstatné meno mužského rodu skloňuje podľa vzoru dub, napr. výsledky z Tevatronu; fyzici v Tevatrone objavili... (bez používania spojovníka pred pádovou príponou). Rovnako aj názov Fermilab sa skloňuje podľa vzoru dub: oznámenie z Fermilabu; urýchľovač vo Fermilabe ap.


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Tevatron