Otázka:

Je správny slogan Nikdy nie ste príliš starý na to, aby ste zostali srdcom mladí?

Heslá:

starí, starý, mladý, Mladí

Odpoveď:

 

 

Veta, ktorú ste uviedli v emaile, je správna v týchto podobách v mužskom rode:

            1. ak oslovujeme viacerých ľudí: Nikdy nie ste príliš starí na to, aby ste zostali srdcom mladí;  

            2. ak oslovujeme jednu osobu, ktorej vykáme: Nikdy nie ste príliš starý na to, aby ste zostali srdcom mladý.

            Veta v podobe Nikdy nie ste príliš starý na to, aby ste zostali srdcom mladí nie je správna.


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu starí