Otázka:

Je správne osemdenný alebo osemdňový?

Heslá:

osemdňový, osemdenný

Odpoveď:

 

Prídavné mená osemdňový aj osemdenný sú obe správne a uvádzajú sa v Pravidlách slovenského pravopisu aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka (obidve príručky sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk.


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu osemdňový