Otázka:

Je správne profylaktika alebo profilaktika?

Heslá:

profylaxia, profylaktika

Odpoveď:

 

Vo význame „predchádzanie chorobe“ sa v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka (obe príručky sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk alebo slovnik.juls.savba.sk), ako aj v slovníkoch cudzích slov a v prekladových medicínskych slovníkoch uvádza ustálená podoba slova profylaxia. V poslednom vydaní Veľkého slovníka cudzích slov má slovo profylaxia popri lekárskom význame i technický význam „odstraňovanie príčin vzniku porúch v samom výrobku”.


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu profylaxia