Otázka:

Je správne gel alebo gél?

Heslá:

gél

Odpoveď:

 

Pravopis a významy slovenských slov si možno overiť v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktoré sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk. Slovo gél má v slovenčine podobu s dlhým é a takto sa uvádzalo aj v 1. zväzku Slovníka slovenského jazyka v r. 1959.

 


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu gél