Otázka:

S akým začiatočným písmenom mám písať slovo euro? Ako sa skloňuje? Aké sú skratky tejto peňažnej jednotky?

Heslá:

euro, EUR, €

Odpoveď:

Názov základnej peňažnej jednotky a platidla v niektorých štátoch Európskej únie euro je všeobecné podstatné meno stredného rodu, píše sa s malým začiatočným písmenom (podobne ako názvy iných menových jednotiek koruna, dolár, libra) a skloňuje sa podľa vzoru mesto: euro – bez eura – k euru – euro – o eure – s eurom; eurá – bez eur – k eurám – eurá – o eurách – s eurami. Popri slove euro sa používa značka   a trojpísmenkový kód EUR (v bankovom styku), ako napr. SKK – slovenská koruna, CZK – česká koruna.

 


Otázka z 30. 01. 2009 bola zodpovedaná dňa 30. 01. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 18 odpovedí k heslu euro