Otázka:

Ako sa vyslovuje spoluhláska n v slove v júni?

Heslá:

v júni, v júli, výslovnosť

Odpoveď:

 

Podľa Pravidiel slovenskej výslovnosti sa v domácich slovách pred samohláskami i, í, e, ako aj pred dvojhláskami ia, ie, iu spoluhlásky ť, ď, ň, ľ vyslovujú mäkko okrem osobitných prípadov, ku ktorým patrí aj výslovnosť v slovách v júni, v júli, ktorá je tvrdá [v júni, v júli].


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu v júni