Otázka:

Aký je tvar genitívu jednotného čísla slov terminál a mikrofón?

Heslá:

terminál, terminálu, mikrofón, mikrofónu

Odpoveď:

 

Slovo terminál má v genitíve jednotného čísla tvar terminálu, napr. zapnutie terminálu,a slovo mikrofón má v rovnakom páde tvar mikrofónu, napr. hovoriť do mikrofónu. Tvary genitívu jednotného čísla podstatných mien si možno overiť v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka; obidve príručky sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu terminál