Otázka:

Nenašiel som v slovníkoch slová krytka a záslepka. Znamená to, že sú nespisovné?

Heslá:

krytka, záslepka, zátka, veko, zaslepiť

Odpoveď:

 

Slová, ktoré nie sú v Krátkom slovníku slovenského jazyka, nemožno automaticky hodnotiť ako nespisovné. V uvedenom slovníku sa vzhľadom na jeho rozsah uvádzajú iba slová z jadra slovnej zásoby. Slovo krytka vo význame „zariadenie, ktorým sa niečo zakrýva“ je v slovenčine správne. Slovo záslepka pochádza z češtiny, ako český technický termín sa uvádzalo v Česko-slovenskom slovníku (1979) so slovenskými ekvivalentmi zátka, veko. Keďže základom slova záslepka je sloveso zaslepiť, ktoré (rovnako ako v češtine) má aj v slovenčine význam „uzatvoriť“, nemožno ho zo slovotvorného hľadiska odmietnuť. Používa sa na označenie predmetu, ktorého funkciou je uzatvoriť – zaslepiť nejaký otvor, napr. na rúre, potrubí.


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu krytka