Otázka:

Ako sa do slovenčiny prekladá slovo žito – raž alebo žito?

Heslá:

žito, raž, pšenica

Odpoveď:

 

Podľa Česko-slovenského slovníka (VEDA: Bratislava 1981) sa české slovo žito do slovenčiny prekladá ako raž alebo ako žito. V slovenčine máme slovo žito, ktoré sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka vysvetľuje ako „1. základná obilnina pestovaná pre zrno na výrobu múky (v západnej polovici Slovenska pšenica, vo východnej polovici raž); 2. zrno tejto obilniny“. Podľa českých výkladových slovníkov sa v češtine slovom žito označuje raž, ale ako oblastný moravský výraz sa používa aj na pomenovanie pšenice. V slovenčine je na rozdiel od češtiny slovo žito neodborné pomenovanie, slovenské odborné botanické názvy obilnín sú raž pšenica.


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu žito