Otázka:

S akým i/y sa píše slovo ryhanie v zmysle dávenie, vracanie?

Heslá:

rihať, rihanie

Odpoveď:

 

Sloveso rihať a z neho utvorené slovesné substantívum rihanie sa píše v uvedenej podobe so samohláskou i. Neznamená však „dávenie, vracanie“, ako uvádzate vo svojom emaile, ale „grganie“ (porov. sloveso rihať v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na stránke nášho ústavu www.slovnik.juls.savba.sk).


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rihať