Otázka:

Je správne exkurzant alebo exkurzista? Ako nazvať citrónový likér – citrónovka alebo citrónovica?

Heslá:

exkurzista, citrónovka, anízovka, citrónovica, slivovica, čerešňovica, marhuľovica

Odpoveď:

 

        Vo význame „účastník exkurzie“ odporúčame používať podobu exkurzista, ktorá sa uvádza v 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (2006) aj vo Veľkom slovníku cudzích slov.

            Na pomenovanie alkoholického nápoja, citrónového likéru, je vhodná podoba citrónovka utvorená podobne ako názov anízovka vo význame „likér s príchuťou anízu; anízový likér“.

            Podobu citrónovica v rovnakom význame neodporúčame používať, pretože názvami alkoholických nápojov s príponou -ica, napr. slivovica, čerešňovica, marhuľovica, sa označujú druhy pálenky vyrobené z ovocia, ktorého pomenovanie je v základe slova.


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu exkurzista