Otázka:

Malo by sa namiesto lesba používať slovo lesbička?

Heslá:

lesba, lesbička

Odpoveď:

 

Vo význame „žena sexuálne zameraná na osobu rovnakého pohlavia, lesbická, homosexuálna žena“ sa v 2. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka z r. 2011 uvádzajú obidve podoby lesba aj lesbička ako synonymné a štylisticky neutrálne slová.


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu lesba