Otázka:

V akých krajinách sa hovorí tongčinou? Ako sa nazýva jazyk, ktorým sa hovorí v Malawi?

Heslá:

tongčina

Odpoveď:

V Slovníku cudzích slov (v elektr. podobe aj na www.juls.savba.sk) v časti Stručný prehľad jazykov sveta, ako aj v publikácii Jazyky sveta v priestore a čase sa uvádza jazyk tongčina ako „východoaustronézsky (polynézsky) jazyk, úradný jazyk v Tongskom kráľovstve (popri angličtine); používajú ho aj Tongania na Novom Zélande, Fidži, v Samoe a USA“. Pomenovanie jazyka obyvateľov africkej krajiny Malawi nám nie je známe, úplnú informáciu Vám poskytnú autori publikácie Jazyky sveta..., PhDr. Viktor Krupa, DrSc., a PhDr. Jozef Genzor, pracovníci Ústavu orientalistiky SAV v Bratislave.


Otázka z 30. 01. 2009 bola zodpovedaná dňa 30. 01. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu tongčina