Otázka:

Je spisovné slovo pančovať?

Heslá:

pančovať

Odpoveď:

 

Sloveso pančovať vo význame „kaziť nápoj riedením (vodou)“ sa ako hovorový výraz uvádza v Pravidlách slovenského pravopisu aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktoré sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk.


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pančovať