Otázka:

Je správne Rad alebo Rád rytierskeho kríža?

Heslá:

rád, Rad bieleho dvojkríža, Rad rytierskeho kríža

Odpoveď:

 

Vo význame „vyššie vyznamenanie“ je v slovenčine správna podoba slova rad, napr. Rad bieleho dvojkríža, Rad rytierskeho kríža (porov. Krátky slovník slovenského jazyka  v elektronickej podobe prístupný na stránke nášho ústavu www.slovnik.juls.savba.sk).


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 12 odpovedí k heslu rád