Otázka:

Ako sa skloňuje mužské rodné meno Mária? Dáva sa čiarka pri uvádzaní príslušnosti k reholi?

Heslá:

mužské meno Mária, skloňovanie

Odpoveď:

 

 

Mužské rodné meno Mária sa zaraďuje podľa zakončenia v základnom tvare (na samohlásku -a) do skloňovacieho vzoru hrdina  a v jednotlivých pádoch jednotného čísla má tieto tvary: Mária – od Máriu – k Máriovi – Máriu – o Máriovi – s Máriom. Meno Pavol Mária Hnilica má v datíve tvar Pavlovi Máriovi Hnilicovi.

            Skratku SJ, ktorou sa naznačuje príslušnosť k reholi Spoločnosti Ježišovej,odporúčame v texte vydeľovať čiarkami ako prístavok.


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu mužské meno Mária
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku