Otázka:

Píše sa v slimák, slimák, vystrč rožky vokáň?

Heslá:

rožok, rožky

Odpoveď:

 

Slovo rožok sa píše v uvedenej podobe a v nominatíve a akuzatíve množného čísla má tvar rožky (porov. slovo rožok v slovníkoch na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk alebo slovnik.juls.savba.sk).


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rožok