Otázka:

Je správne pokrývačske alebo pokrývačské? V názve Cech strechárov Slovenska majú byť všetky začiatočné písmená veľké? Je slovo bednenie spisovné? Ako sa nazýva obyvateľ Novoveskej Huty? Je správne v emaily/imaily/maily/mejly? Stavba sa má započať, zahájiť alebo začať?

Heslá:

pokrývačský, pokrývačské práce, Cech strechárov Slovenska, strechári, bednenie, debnenie, Huťan, email, mail, mejl, započať, zahájiť, začať

Odpoveď:

 

        1. Prídavné meno pokrývačský má dlhú príponu, preto aj v spojení pokrývačské práce je na konci prídavného mena dlhé é.

            2. V názve Cech strechárov Slovenska sa píše veľké začiatočné písmeno na začiatku názvu a na začiatku vlastného mena Slovensko. Slovo strechári sa v názve píše s malým začiatočným písmenom.  

            3. Slovo bednenie je nespisovné, správna je iba podoba debnenie.

            4. Obyvateľ Novoveskej Huty je Huťan.

            5. Slovo email (v slovenčine aj s pravopisnými podobami e-mail, mail a mejl) sa skloňuje pravidelne podľa vzoru dub a v lokáli jednotného čísla má tvar v emaile – Informácie nájdete v emaile/e-maile/maile/mejle (pre úplnosť dodávame, že v lokáli jednotného čísla nie je pri nijakom slove pádová prípona -y). Pádové prípony lokálu jednotného čísla a nominatívu množného čísla sa pri týchto slovách uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka (obe príručky sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk).

            6. Sloveso započať je zastarané, sloveso zahájiť vo význame začať je nespisovné. V spojení stavba sa má začať sa použije uvedené sloveso.


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pokrývačský
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku