Otázka:

Správne je garzónka alebo garsónka?

Heslá:

garsónka

Odpoveď:

 

V Pravidlách slovenského pravopisu aj v slovenských výkladových slovníkoch sa uvádza iba podoba garsónka s výslovnosťou [-rz-/-rs-]. Uvedené príručky sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk alebo slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu garsónka