Otázka:

Je správne Na zdravie! alebo Nazdravie!?

Heslá:

Na zdravie!, Nazdravie!, dovidenia, do videnia

Odpoveď:

 

V súčasných jazykových príručkách je formula používaná pri prípitku alebo kýchnutí Na zdravie! spracovaná iba ako predložkové spojenie. Nemožno však vylúčiť, že časom sa kodifikuje aj rozšírená jednoslovná podoba Nazdravie!, ktorá sa v slovníkoch uvedie ako variantná. Podobne je spracované aj citoslovce dovidenia/do videnia.


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Na zdravie!