Otázka:

Ako mám správne napísať Venujem mojim/mojím milovaným/milovaním?

Heslá:

milovaným, mojím

Odpoveď:

 

Vo vete Venujem mojim milovaným má byť tvar zámena mojim, pretože je v datíve množného čísla. Tvar mojím je správny v inštrumentáli jednotného čísla, napr. Stretla som sa s mojím milovaným. 


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu milovaným