Otázka:

Ako sa skoňuje názov obce Hostie?

Heslá:

obec Hostie

Odpoveď:

Názov obce Hostie je podstatné meno stredného rodu, skloňuje sa podľa vzoru vysvedčenie a v jednotlivých pádoch má tieto tvary: Hostie – z Hostia – k Hostiu – (vidím) Hostie – v Hostí – za Hostím.

Názvy slovenských obcí sa spolu so zaradením do gramatického rodu, pádovými príponami genitívu (pri niektorých názvoch aj ďalších pádov), príslušnými obyvateľskými menami a prídavnými menami uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu v časti Názvy obcí na Slovensku (v elektronickej podobe aj na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk cez odkazy Lingvistické zdroje → Lexikografické príručky).


Otázka z 29. 01. 2009 bola zodpovedaná dňa 30. 01. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu obec Hostie