Otázka:

Sú správne vyjadrenia nakresli do obrázka, v obrázku prečiarkni?

Heslá:

obrázok, nakresli, dokresli na obrázok, vkresli do obrázka, prečiarknuť

Odpoveď:

 Ak je v pracovnom zošite nakreslený obrázok, do ktorého žiaci dokresľujú, možno v texte zadania v spojení so slovom obrázok použiť predložku do – nakresli/dokresli do obrázka – aj predložku na – nakresli/dokresli na obrázok. Rovnako správne je aj vyjadrenie vkresli do obrázka. Podobne aj pri použití slovesa prečiarknuť v pokyne zadania možno použiť predložku v – v obrázku prečiarkni aj predložku na – na obrázku prečiarkni.  

        


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu obrázok