Otázka:

Prečo sa používajú názvy Itália a Nizozemsko a slová útočište a zachovávať sa?

Heslá:

Itália, Nizozemsko, utočište, zachovávať

Odpoveď:

Itália je historický alebo zastaraný názov (porov. Slovník slovenského jazyka, ktorý je v elektronickej podobe dostupný na stránke slovnik.juls.savba.sk). Aj názov Nizozemsko sa vzťahuje na historické územie (v dnešnom Belgicku, Holandsku, Luxembursku a časti Francúzska).
    Slová útočište (popri podobe útočisko) a zachovávať sa sú spisovné a uvádzajú sa v Pravidlách slovenského pravopisu (dostupné sú na uvedenej stránke).


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu Itália