Otázka:

Ako sa rozdeľujú slová prázdny, poklad a kostol na slabiky?

Heslá:

prázdny, poklad, kostol, rozdelenie na slabiky

Odpoveď:

 

Slovo prázdny sa rozdeľuje na slabiky práz-dny, slovo poklad na po-klad a slovo kostol na slabiky kos-tol.


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prázdny