Otázka:

Existuje od slov krv a mlaď množné číslo?

Heslá:

krv, mlaď, číselné tvary podstatných mien, singulár, plurál

Odpoveď:

 

Slovo krv patrí medzi látkové podstatné mená, ktoré sa používajú spravidla len v jednotnom čísle. Nejestvovanie v kusoch vylučuje pri nich množné číslo (porov. Morfológiu slovenského jazyka). Slovo mlaď patrí medzi hromadné podstatné mená, ktoré už zahŕňajú určité množstvo, preto sa nepoužívajú v množnom čísle.

            O číselných tvaroch podstatných mien sa najpodrobnejšie dočítate v Morfológii slovenského jazyka (v časti Číselné tvary podstatných mien. Singulár a plurál), ktorá je v elektronickej podobe dostupná na www.juls.savba.sk/ediela/msj/msj-hq.pdf.


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu krv