Otázka:

Je správne dopravný pás alebo dopravníkový pás? Kedy sa využívajú?

Heslá:

dopravný, doprava, dopravníkový, dopravník, dopravný pás, dopravníkový pás

Odpoveď:

Prídavné meno dopravný bolo utvorené z podstatného mena doprava a v Slovníku súčasného slovenského jazyka (SSSJ) sa vysvetľuje ako „súvisiaci s dopravou, organizovaným prepravovaním ľudí, tovarov; slúžiaci na dopravu; používaný v doprave“. Prídavné meno dopravníkový bolo utvorené z podstatného mena dopravník a v SSSJ sa uvádza ako technický termín vo význame „ktorý je súčasťou dopravníka“. V spojení so slovom pás sa podľa citovaného slovníka používajú obe prídavné mená – dopravný aj dopravníkový. Slovné spojenie dopravný pás sa ako technický termín uvádza pri prídavnom mene dopravný, pomenovanie dopravníkový pás sa uvádza pri prídavnom mene dopravníkový  s definíciou „pohyblivá časť pásového dopravníka“.


Otázka z 29. 01. 2009 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dopravný