Otázka:

Ktorá možnosť je správna: Spoznajte/Poznajte rozdiel!

Heslá:

spoznať, poznať, Spoznajte rozdiel

Odpoveď:

 

Aj keď sloveso spoznať je vo všetkých svojich významoch synonymné s dokonavým slovesom poznať, vo vete Spoznajte rozdiel! odporúčame uprednostniť sloveso spoznať, ktoré sa vo význame „zistiť“ používa oveľa častejšie ako sloveso poznať (predpokladáme, že ide o tento význam).


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu spoznať