Otázka:

Má sa uvádzacia veta za priamou rečou písať s malým alebo s veľkým začiatočným písmenom?

Heslá:

uvádzacia veta

Odpoveď:

 

Za priamou rečou v úvodzovkách sa s malým začiatočným písmenom píše uvádzacia veta, ktorá dopĺňa priamu reč, napr. „Poď ďalej,“ vyzvala ju a rukou jej naznačila, aby za sebou zatvorila dvere. S veľkým začiatočným písmenom by sa za priamou rečou písala ďalšia samostatná veta, napr. „Poď ďalej.“ Stála vo dverách a čakala, ako sa rozhodne. V takom prípade by sa však za priamou rečou písala bodka, nie čiarka.


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu uvádzacia veta