Otázka:

Píše sa pomenovanie WC kefa so spojovníkom?

Heslá:

WC kefa, WC misa, WC čistič, WC, TV program, rtg. snímka

Odpoveď:

 

Spojenia WC kefa, WC misa, WC čistič sa píšu bez spojovníka, skratka WC má v nich funkciu prídavného mena, ako napr. TV program, rtg. snímka.


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu WC kefa