Otázka:

Ako sa píše názov subsaharská Afrika?

Heslá:

subsaharský, subsaharská Afrika

Odpoveď:

 

Prídavné meno subsaharský sa píše bez spojovníka a v spojení subsaharská Afrika sa píše s malým začiatočným písmenom.


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu subsaharský