Otázka:

Ako sa píše názov hradu so zhodným prívlastkom, keď oficiálny názov je jednoslovný, napr. hrad Jelšava – Jelšavský hrad?

Heslá:

hrad, zhodný prívlastok

Odpoveď:

Názvy hradov v Slovenskej republike sa tvoria dvoma spôsobmi: formou zhodného prívlastku v spojení so slovom (druhovým označením) hrad, napr. Bratislavský hrad, Spišský hrad, Ľubovniansky hrad, alebo formou podstatného mena (často zhodného s názvom obce), napr. Muráň, Devín, Červený Kameň. Pri mnohých hradoch sa v jazykovej praxi používajú dva typy pomenovania, s druhovým označením hrad, ktoré sa píše s malým začiatočným písmenom a stojí pred názvom hradu, aj so zhodným prívlastkom, napr. hrad Beckov – Beckovský hrad, hrad Devín – Devínsky hrad, hrad Strečno – Strečniansky hrad, pričom obidva názvy sú správne, no jeden z nich je štandardizovaný, druhý je neštandardizovaný. Štandardizovaný názov konkrétneho hradu možno zistiť na stránke Úradu geodézie, kartografie a katastra SR: http://www.skgeodesy.sk (do vyhľadávača na stránke zadajte štandardizácia názvov hradov).


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu hrad