Otázka:

Akú podobu má v slovenčine české prídavné meno třeboňský? Možno použiť na pomenovanie hrebeňovky jakubskej skrátené označenie jakubka? Omáčka čatni sa píše s akým i na konci?

Heslá:

Třeboň, třebonský, íris, hrebenatka jakubská, hrebeňovka, jakubka, čatní

Odpoveď:

            1. Prídavné meno utvorené z názvu českého mesta Třeboň má v slovenčine podobu třebonský – třebonský kapor.

          2. Podľa Slovníka súčasného slovenského jazyka  H – L (2011) má názov mäkkýša obľúbeného ako kulinárska špecialita podobu hrebenatka jakubská. Pomenovanie hrebeňovka sa (okrem iných významov) vzťahuje aj na mäkkýša, ale na iný druh známy veľmi dekoratívnym tvarom lastúry. Skrátené pomenovanie jakubka utvorené z názvu hrebenatky jakubskej neodporúčame používať, pretože v slovenčine je slovo jakubka ustálené vo význame „letná odroda priesvitných jabĺk svetlozelenej až žltej farby, dozrievajúcich okolo sviatku sv. Jakuba (25. júla)“ (porov. citovaný slovník) a v kuchárskej knihe by mohlo dôjsť k zámene významov.

         3. Vo význame „ostrá pochutina zo zeleniny a ovocia s rozličnými prísadami ako príloha k mäsu“ sa v slovenčine používa slovo čatní, ktoré sa uvádza v slovníkoch cudzích slov (aj na webovej stránke nášho ústavu www.slovnik.juls.savba.sk).


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Třeboň