Otázka:

Píše sa prídavné meno kúpnopredajný alebo kúpno-predajný?

Heslá:

kúpnopredajný, kúpna zmluva, kúpny

Odpoveď:

 

Prídavné meno kúpnopredajný vo význame „súvisiaci s kúpou a predajom, kúpny“ sa píše spolu a v tejto podobe sa uvádza aj v 2. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka z r. 2011. Pre úplnosť treba dodať, že v rovnakom význame sa používa označenie kúpna zmluva, ktoré sa uvádza v menovanom slovníku pri hesle kúpny ako „dohoda obsahujúca obojstranný záväzok predávajúceho a kupujúceho“.


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kúpnopredajný