Otázka:

Aký význam má slovo zborná a dá sa použiť aj pri slovenských kluboch? Má sa používať profi boxing alebo profi box?

Heslá:

zborná, profibox, profiliga, profizápas, profiturnaj, profisúťaž

Odpoveď:

 

 

Slovo zborná pochádza z ruštiny a označuje sa ním reprezentačné mužstvo (v minulosti) sovietskych alebo (v súčasnosti) ruských reprezentantov v niektorých kolektívnych hrách. Na označenie reprezentantov iných krajín sa nepoužíva.

 

            Na označenie profesionálneho boxu možno použiť jednoslovné pomenovanie profibox, ako napr. športové výrazy s rovnakou prvou časťou profiliga, profizápas, profiturnaj, profisúťaž.


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zborná