Otázka:

Ako vytvoriť množné číslo od spojenia kategória typu dokumentu?

Heslá:

typ dokumentu, kategórie typu dokumentu

Odpoveď:

 

Pri vyjadrení viacerých kategórií vzťahujúcich sa na typ dokumentu odporúčame označenie typ dokumentu ponechať v jednotnom čísle, teda kategórie typu dokumentu.


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu typ dokumentu