Otázka:

Je správne pekingský alebo pekinský?

Heslá:

Peking, pekinský

Odpoveď:

 

Pri tvorení prídavných mien pridaním prípony -ský spoluhlásky g na konci základového slova často vypadávajú, napr. Habsburg – habsburský, Pittsburgh – pittsburský. Tak aj v prídavnom mene utvorenom z názvu Peking spoluhláska g vypadáva – pekinský. Prídavné meno pekinský sa pri hesle Peking uvádza aj v Pravidlách slovenského pravopisu, ktoré sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk.


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Peking