Otázka:

Je v slovenčine spisovné sloveso pretrepať?

Heslá:

pretrepať, potriasť, pretriasť, zatriasť, potrepať

Odpoveď:

 

Vo význame „trepaním, potrasením premiešať“ je sloveso pretrepať správne, napr. Pred použitím pretrepať, aj keď sa neuvádza v Krátkom slovníku slovenského jazyka. Synonymami slovesa pretrepať sú slovesá potriasť, pretriasť, zatriasť, potrepať.


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pretrepať