Otázka:

Píše sa nie je alebo nieje? Alebo nie sú či niesú?

Heslá:

nie je, nie sú

Odpoveď:

Tvary záporu slovesa byť v 3. osobe jednotného i množného čísla sa píšu osobitne – nie je, nie sú (porov. heslo byť v Krátkom slovníku slovenského jazyka aj na www.juls.savba.sk. ) 


Otázka z 27. 01. 2009 bola zodpovedaná dňa 27. 01. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu nie je