Otázka:

Ako správne zapísať vekové skupiny, napr. 49 – 50-roční?

Heslá:

štyridsaťpäťroční

Odpoveď:

 

 

Na vyjadrenie rozsahu pri vekovej skupine od štyridsaťpäťročných po päťdesiatdeväťročných sú tieto možnosti zápisu:

štyridsaťpäťroční až päťdesiatdeväťroční, 

štyridsaťpäťroční – päťdesiatdeväťroční,

štyridsaťpäť- až päťdesiatdeväťroční,

45-roční až 59-roční,

45-roční – 59-roční,

45- až 59-roční.

Pri skrátení prvého prídavného mena (bez časti -roční) je možný aj zápis s pomlčkou 45- – 59-roční, no vzhľadom na jeho neprehľadnosť odporúčame uprednostniť formu s časticou : 45- až 59-roční.


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu štyridsaťpäťroční