Otázka:

Je správne na Lofotách alebo na Lofotoch?

Heslá:

Falklandy, Galapágy, Špicbergy, Lofoty, na Lofotách, na Lofotoch

Odpoveď:

 

            Tvar lokálu pri cudzích pomnožných zemepisných názvoch zakončených na -y závisí od ich rodového zaradenia, no určiť pri nich rod je niekedy ťažké, pretože rovnaká podoba v nominatíve plurálu pri mužských neživotných a pri ženských podstatných menách oslabuje rodové povedomie (porov. Morfológiu slovenského jazyka, 1966, dostupnú  na https://www.juls.savba.sk/ediela/msj/msj-hq.pdf). Rodové zaradenie nie je často jednoduché ani pri rovnako zakončených domácich pomnožných miestnych názvoch, no pri nich sa možno niekedy oprieť o súvislosť s inými všeobecnými alebo vlastnými menami.

            Medzi pomnožnými geografickými názvami známych súostroví zakončenými na -y nájdeme také, ktoré sú mužského rodu, napr. Falklandy – na Falklandoch, Galapágy – na Galapágoch, Špicbergy – na Špicbergoch, ale aj také, ktoré sú ženského rodu, napr. Bahamy – na Bahamách, Baleáry – na Baleárach, Bermudy – na Bermudách. Pri názve nórskych ostrovov Lofoty sa v jazykovej praxi v lokáli častejšie používa tvar ženského rodu na Lofotách, ale stretávame sa aj s tvarom mužského rodu na Lofotoch. V takýchto prípadoch nemožno odmietnuť ani jednu podobu a dá sa pripustiť dvojtvar.


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Falklandy