Otázka:

Je správne na Lofotách alebo na Lofotoch?

Heslá:

Falklandy, Galapágy, Špicbergy, Lofoty, na Lofotách, na Lofotoch

Odpoveď:

 

 

Tvar lokálu pri cudzích pomnožných zemepisných názvoch zakončených na -y závisí od ich rodového zaradenia, no určiť pri nich rod je niekedy ťažké, pretože rovnaká podoba v nominatíve plurálu pri mužských neživotných a pri ženských podstatných menách oslabuje rodové povedomie (porov. Morfológiu slovenského jazyka aj na www.juls.savba.sk). Rodové zaradenie nie je často jednoduché ani pri rovnako zakončených domácich pomnožných miestnych názvoch, no pri nich sa možno niekedy oprieť o súvislosť s inými všeobecnými alebo vlastnými menami.

            Medzi pomnožnými geografickými názvami známych súostroví zakončenými na -y nájdeme také, ktoré sú mužského rodu, napr. Falklandy – na Falklandoch, Galapágy – na Galapágoch, Špicbergy – na Špicbergoch, ale aj také, ktoré sú ženského rodu, napr. Bahamy – na Bahamách, Baleáry – na Baleárach, Bermudy – na Bermudách. Pri názve nórskych ostrovov Lofoty sa v jazykovej praxi v lokáli častejšie používa tvar ženského rodu na Lofotách, ale stretávame sa aj s tvarom mužského rodu na Lofotoch. V takýchto prípadoch nemožno odmietnuť ani jednu podobu a dá sa pripustiť dvojtvar.


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Falklandy