Otázka:

Je správne Chata pod Rysmi alebo Chata pod Rysami?

Heslá:

Chata pod Rysmi, Rysy, rys

Odpoveď:

 

 

Štandardizovaný názov tatranskej chaty je Chata pod Rysmi.

            Názov Rysy má pôvod v slove rys (nie vo význame „mačkovitá šelma“, ale pravdepodobne „ryha žľabu“ /porov. Ivan Lutterer, Milan Majtán, Rudolf Šrámek, Zeměpisná jména Československa, Mladá fronta, Praha 1982/), ktoré je podstatné meno mužského rodu. Neživotné podstatné mená mužského rodu majú (okrem výnimiek) v inštrumentáli množného čísla základnú pádovú príponu -mi (s dubmi, so strojmi). Prípona -ami v rovnakom tvare je pri podstatných menách ženského rodu (so ženami, s ulicami, dlaňami, kosťami) a pri podstatných menách stredného rodu (okrem vzoru vysvedčenie, pri ktorom je prípona -iami – s vysvedčeniami).


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Chata pod Rysmi