Otázka:

Ako sa má písať označenie obyvateľov starších ako 65 rokov?

Heslá:

65+, označenie starších obyvateľov

Odpoveď:

 

Pri vyjadrení hornej neohraničenosti veku pri vekových skupinách pomocou znamienka + vo význame „a starší“ odporúčame zápis znamienka v normálnej výške a bez medzery za číslicou, napr. 65+.


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu 65+