Otázka:

Je správne vyjadrenie predložiť doklady v lehote 15 dní?

Heslá:

v lehote 15 dní, predloží do 15 dní

Odpoveď:

 

Ak je na odovzdanie dokladov určená lehota 15 dní, vyjadrenia subjekt predloží požadované doklady v lehote 15 dní aj subjekt predloží požadované doklady do 15 dní sú obe správne.


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu v lehote 15 dní