Otázka:

Ako sa správne používajú prídavné mená od názvov dní?

Heslá:

pondelok, utorok, sobota, nedeľa, pondelkový, pondelňajší, utorkový, utorňajší, sobotný, sobotňajší, nedeľný, nedeľňajší, streda, štvrtok, piatok, stredajší, štvrtkový, piatkový, piatočný, piatňajší

Odpoveď:

             Pri názvoch dní pondelok, utorok, sobota a nedeľa sú dvojtvary: pondelkový pondelňajší, utorkový i utorňajší, sobotný sobotňajší, nedeľný nedeľňajší. Pri názvoch streda, štvrtok piatok sa ustálene používa iba jedna podoba: stredajší, štvrtkový, piatkový (niekedy sa môžeme stretnúť aj so staršími podobami piatočný či piatňajší).

Spisovné podoby príslušných prídavných mien si (pri názvoch dní) možno overiť v Pravidlách slovenského pravopisu alebo v Krátkom slovníku slovenského jazyka (obe príručky sú v elektronickej podobe prístupné na www.slovnik.juls.savba.sk).


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu pondelok