Otázka:

Podľa akého vzoru sa skloňuje prídavné meno krtí?

Heslá:

cudzí, myšací, rybací, žabací, kurací, krtí, páví

Odpoveď:

 

 

Je pravda, že niektoré prídavné mená utvorené z názvov zvierat sa skloňujú podľa vzoru cudzí, no sú to tie, ktoré sú zakončené na -ací, napr. myšací, rybací, žabací, kurací (porov. Morfológiu slovenského jazyka, ktorá je v elektronickej podobe prístupná na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk cez odkaz Pramene v elektronickej podobe). Prídavné meno krtí sa skloňuje podľa vzoru páví.


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu cudzí