Otázka:

Môžem pomenovanie Audio Processor normálne používať v slovenčine alebo ho treba prekladať?

Heslá:

Audio Processor, audioprocesor

Odpoveď:

Anglické pomenovanie Audio Processor možno použiť v pôvodnej podobe, ale s malými začiatočnými písmenami – audio processor – alebo v zdomácnenej podobe ako jedno slovo audioprocesor, ktorú odporúčame uprednostňovať. V obidvoch prípadoch odporúčame slová skloňovať: signál z audioprocesora/z audio processora.


Otázka z 26. 01. 2009 bola zodpovedaná dňa 27. 01. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Audio Processor