Otázka:

Ako sa tvorí genitív plurálu od slova reportérka?

Heslá:

reportérka, genitív plurálu

Odpoveď:

 

Pri podstatných menách vzoru žena, ktoré majú v základnom tvare dlhú predposlednú slabiku, sa genitív množného čísla tvorí pomocou vkladnej samohlásky -o-, aby sa neporušilo pravidlo o rytmickom krátení, napr. speváčka – speváčok, kamarátka – kamarátok, reportérka – reportérok, mandarínka – mandarínok, rozprávka – rozprávok, polievka – polievok, hriadka – hriadok.


Otázka z 02. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu reportérka